Werkwijze loopbaanadvies

Doelgroep: werkzoekende, carrièreswitches, kandidaten met een laag taalniveau, kandidaten die opnieuw willen starten met een studie, kandidaten zonder startkwalificatie, kandidaten waarvan het opleidingsniveau onbekend is.

Het aanbod

Een studiekeuze- en loopbaantraject bestaande uit 3-5 gesprekken.

Procedure

  • De opdrachtgever meldt een kandidaat aan met een duidelijk vraag over een studiekeuze of loopbaantraject
  • Voorafgaand aan het onderzoek vindt een intakegesprek plaats. Na het intakegesprek wordt bepaald hoe het traject eruit gaat zien en welke loopbaaninstrumenten worden ingezet.
  • Na afname van de testen worden deze met de kandidaat besproken. De vervolgstappen kunnen bestaan uit: oriëntatie op opleiding en werk.
  • Nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden is er een nabespreking van de resultaten met de kandidaat. Afhankelijk van het resultaat vinden er nog een aantal gesprekken met hieraan gekoppeld opdrachten die de kandidaat uitvoert.
  • Als de onderzoeken zijn afgerond volgt een rapportage met resultaten, advies en conclusie.

Link naar Loopbaaninstrumenten

De volgende loopbaaninstrumenten (Wat kan ik? Wat wil ik? Wie ben ik?) en informatiemodules kunnen ingezet worden om verdere stappen in een loopbaan- en opleidingstraject te zetten:

Oriënteren

De wereld van werk

Aan de hand van de vragen ’waar wil ik werken?’(Arbeidsgebieden) en ‘welke rol wil ik spelen? (Werksoorten) brengt de kandidaat gemakkelijk structuur aan in de complexe wereld van beroepen.

Spiegelbeelden

Spiegelbeeld bestaat uit drie verschillende vragenlijsten gericht op interesses, competenties en menstypen. Spiegelbeeld houdt kandidaten een spiegel voor: ‘wie ben ik, ’wat kan ik ’en ‘wat wil ik’. Kenmerkend voor Spiegelbeeld is de mogelijkheid om online feedback aan anderen te vragen.

Verkennen

Linc – interesse en competentievragenlijst

LINC breng de interesse en vaardigheden van een kandidaat in beeld. Afhankelijk van het niveau van de kandidaat wordt gekozen voor LINC-Basis (mbo-niveau 1 tm 4) of LINC-Hoog (hbo en Universitair). Ook beschikbaar in het Engels.

FIV – foto interesse vragenlijst

In deze vragenlijst kunnen minder talige kandidaten op eenvoudige wijze aangeven bij welke beroepen en sectoren hun interesse ligt. Aan de hand van beroepenfoto’s met een korte omschrijving kiezen kandidaten welk beroep en branche hen het meest interesseert. Beschikbaar in het Nederlands, Pools, Frans en Arabisch. Ander talen zijn opvraagbaar.

Verdiepen

QBF – Quick big five

Een korte online persoonlijkheidsvragenlijst gebaseerd op de BIG FIVE persoonlijkheidsdimensies (extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en intellect). De uitslag is uitstekend te gebruiken bij werving en selectie of een opleidings- en ontwikkeltraject. Ook beschikbaar in het Engels.

Uitgebreide persoonlijkheidstest

Capaciteitentest (130 minuten)

De Multiculturele Capaciteiten Test – Middelbaar niveau (MCT-M) is een capaciteitentest, bedoeld voor groepen mensen met uiteenlopende culturele achtergronden in de leeftijd vanaf ongeveer 13 jaar met een opleidingsniveau vanaf basisonderwijs tot en met afgerond havo. Voor personen met een hoger opleidingsniveau is de Multiculturele Capaciteiten Test – Hoger niveau (MCT-H). Doel is het bepalen van de intellectuele capaciteiten van een kandidaat om hiermee voorspellingen te kunnen doen over geschiktheid voor een bepaalde opleiding of functie.

Taaltest begrijpend lezen

Een test waarmee in relatief korte tijd inzicht gekregen kan worden in de mate van tekstbegrip en begrijpend lezen. De test meet op welk taalniveau de kandidaat functioneert.