Over Kei

Jannie Jansma

Ik  ben een professioneel studiekeuze- en loopbaanadviseur.  Door mijn ervaring, expertise en inzet van verschillende methodieken ondersteun ik jongeren en mensen die een hobbel of dip tegenkomen in hun keuzeproces aangaande studie of werk.

Ik heb veel ervaring met jongeren, ik werk naast Kei ook in het onderwijs, waar ik studiekeuzeadviseur ben en loopbaanadviseur in samenwerking met Foodvalley Leren en Werken.
Ik weet hoe lastig het is om keuzes te maken. Persoonlijke keuzes zijn lastig te maken, daarnaast hebben ouders, het systeem waaruit je komt en de sociale omgeving invloed op keuzes, dit is vaak onbewust groter dan je denkt.

Bij Keikeuze ondersteun ik je bij het maken van jouw keuze, zodat jij vertrouwen hebt in wie je bent en dat jijzelf de juiste keuze kan en wil maken. Op deze manier neem jezelf de regie in handen in de keuze die je maakt.

Bij het kiezen van een studie of beroep gaat het om de mactch tussen jezelf en de studie of beroep.
Online staan heel veel studie en loopbaan testen, die uitgaan van waar je interesses liggen.
Maar bij het maken van een keuze gaat het niet alleen om wat je leuk vindt ook om wie jij bent en wat bij jou past als persoon. Welke kwaliteiten heb je, wat zijn je valkuilen, je uitdagingen.

Met nieuwe inzichten, zelfreflectie en zelfvertrouwen maak je de juiste keuze.
Door een passende keuze krijg je energie, motivatie en veel zin om voor jouw keuze te gaan.
Je hebt lef om belemmeringen en obstakels te trotseren en hebt het stuur in handen.

Als studiekeuze- en loopbaanadviseur werk ik samen met voortgezet onderwijs scholen in Ede, Wageningen, Veenendaal en Barneveld. Daarnaast werken we samen met FOOD Valley leren en werken.
Ik ben een Noloc gecertificeerd studiekeuze- en loopbaancoach, daarnaast ben ik gediplomeerd contextueel begeleider.