Waarom studiekeuze, loopbaanadvies of persoonlijke coaching bij Kei?

Wat is het resultaat?

Contact gegegevens

Kei studiekeuze- en loopbaanadvies.nl
Veerweg 109
6703 CP Wageningen

Website: keistudiekeuze-loopbaanadvies.nl
Mail: keikeuze@gmail.com
Tel: 0615370961 

Ik ben een professioneel studiekeuze- en loopbaanadviseur. Door mijn ervaring, expertise en inzet van verschillende methodieken ondersteun ik jongeren en volwassenen die een hobbel of dip tegenkomen in hun keuzeproces aangaande studie of werk.

Waar sta ik voor

Wat ik belangrijk vind is dat iedereen ongeacht zijn achtergrond, sekse, afkomst in dit leven de keuze kan maken die passend is waardoor je leef- en werkgeluk creëert. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Vaak zijn er genoeg belemmerde factoren, belemmerde gedachten en obstakels waardoor er geen ruimte is om die passende keuze te maken. Hoe kan je omgaan met de keien op je weg of en hoe kan je ze trotseren. Mijn methodiek is er op gericht nieuwe inzichten te krijgen en door zelfreflectie en zelfvertrouwen maak je de juiste keuze. 

Je hebt lef om belemmeringen en obstakels te trotseren en hebt het stuur in handen.
Door een passende keuze krijg je energie, motivatie en veel zin om voor jouw keuze te gaan.

Diploma's