Contact gegegevens

Kei studiekeuze- en loopbaanadvies.nl
Veerweg 109
6703CP Wageningen

Website: keistudiekeuze-loopbaanadvies.nl
Mail: keikeuze@gmail.com
Tel: 0615370961

Wie ben ik

Mijn naam is Jannie Jansma.
Vanuit Friesland ben ik in 1984 verhuisd naar Wageningen.
Ik heb een gezin met 4 kinderen, 1 dochter en 3 zoons.

Opleiding en werkervaring

In Leeuwarden heb ik mijn opleiding tot docent basisonderwijs gehaald. In Wageningen vond ik mijn eerste baan als juf. Na een reis door China waar ik Engelse les gaf aan volwassenen heb ik de overstap gemaakt naar het volwassenenonderwijs en de opleiding NT2 docent gevolgd. Ik gaf Nederlands als 2de taal, inburgeringslessen, opvoedingsondersteuning, training omgaan met probleem gedrag, zelfvertrouwen, assertiviteit en empowerment. Na mijn coachopleiding en loopbaancoachopleiding ben ik gaan werken bij het ROC A12 als studiekeuze- en loopbaanadviseur. Hier heb ik veel ervaring opgedaan met het werken met jongeren en daarnaast heb ik re-intergratie trajecten en loopbaantrajecten uitgevoerd in samenwerking met gemeenten en de Foodvalley leren en werken. 

In 2018 heb ik de opleiding contextueel begeleider afgerond. Deze opleiding heeft mij veel inzichten gegeven wat de invloed van ons gezien van herkomst heeft op de keuzes die we maken in studie of werk. Persoonlijke keuzes zijn lastig te maken, daarnaast hebben ouders, het systeem waaruit je komt en de sociale omgeving invloed op keuzes, dit is vaak onbewust groter dan je denkt. 

Ik ben een professioneel studiekeuze- en loopbaanadviseur. Door mijn ervaring, expertise en inzet van verschillende methodieken ondersteun ik jongeren en volwassenen die een hobbel of dip tegenkomen in hun keuzeproces aangaande studie of werk.

Waar sta ik voor

Wat ik belangrijk vind is dat iedereen ongeacht zijn achtergrond, sekse, afkomst in dit leven de keuze kan maken die passend is waardoor je leef- en werkgeluk creëert. Dit is niet altijd vanzelfsprekend. Vaak zijn er genoeg belemmerde factoren, belemmerde gedachten en obstakels waardoor er geen ruimte is om die passende keuze te maken. Hoe kan je omgaan met de keien op je weg of en hoe kan je ze trotseren. Met methodiek is er op gericht nieuwe inzichten te krijgen en door zelfreflectie en zelfvertrouwen maak je de juiste keuze. 

Je hebt lef om belemmeringen en obstakels te trotseren en hebt het stuur in handen.
Door een passende keuze krijg je energie, motivatie en veel zin om voor jouw keuze te gaan.

Diploma's