Oriënteren

Arbeidsmarktscan (10 min)

Deze scan maakt een objectieve berekening van iemands huidige positie en kansen op de arbeidsmarkt. 

Deze nieuwe versie van Arbeidsmarktkansen geeft een objectief en onafhankelijk beeld van iemands huidige en toekomstige arbeidsmarktkansen. Er kunnen tot 9 extra beroepen worden gekozen om ook daarvan de kansen te berekenen.

De wereld van werk (15 minuten)

Aan de hand van de vragen ’waar wil ik werken?’(Arbeidsgebieden) en ‘welke rol wil ik spelen? (Werksoorten) brengt de kandidaat gemakkelijk structuur aan in de complexe wereld van beroepen.

Spiegelbeelden (15 minuten)

Spiegelbeeld bestaat uit drie verschillende vragenlijsten gericht op interesses, competenties en menstypen. Spiegelbeeld houdt kandidaten een spiegel voor: ‘wie ben ik, ’wat kan ik ’en ‘wat wil ik’. Kenmerkend voor Spiegelbeeld is de mogelijkheid om online feedback aan anderen te vragen.

Verkennen

Linc – interesse en competentievragenlijst (15 tot 45 minuten)

LINC breng de interesse en vaardigheden van een kandidaat in beeld. Afhankelijk van het niveau van de kandidaat wordt gekozen voor LINC-Basis (mbo-niveau 1 tm 4) of LINC-Hoog (hbo en Universitair). Ook beschikbaar in het Engels.

FIV – foto interesse vragenlijst (15 tot 30 minuten)

In deze vragenlijst kunnen minder talige kandidaten op eenvoudige wijze aangeven bij welke beroepen en sectoren hun interesse ligt. Aan de hand van beroepenfoto’s met een korte omschrijving kiezen kandidaten welk beroep en branche hen het meest interesseert. Beschikbaar in het Nederlands, Pools, Marokkaans, Frans en Arabisch. Ander talen zijn opvraagbaar.

Verdiepen

QBF – Quick big five (5 minuten)

Een korte online persoonlijkheidsvragenlijst gebaseerd op de BIG FIVE persoonlijkheidsdimensies (extraversie, vriendelijkheid, zorgvuldigheid, emotionele stabiliteit en intellect). De uitslag is uitstekend te gebruiken bij werving en selectie of een opleidings- en ontwikkeltraject. Ook beschikbaar in het Engels.

Uitgebreide persoonlijkheidstest (1.5 uur)

Capaciteitentest (130 minuten)

De Multiculturele Capaciteiten Test – Middelbaar niveau (MCT-M) is een capaciteitentest, bedoeld voor groepen mensen met uiteenlopende culturele achtergronden in de leeftijd vanaf ongeveer 13 jaar met een opleidingsniveau vanaf basisonderwijs tot en met afgerond havo. Voor personen met een hoger opleidingsniveau is de Multiculturele Capaciteiten Test – Hoger niveau (MCT-H). Doel is het bepalen van de intellectuele capaciteiten van een kandidaat om hiermee voorspellingen te kunnen doen over geschiktheid voor een bepaalde opleiding of functie.

Procedure

De opdrachtgever meldt duidelijk aan wat de vraag is en welke instrumenten ingezet moeten worden.
Voorafgaand aan het onderzoek vindt een intakegesprek plaats. Nadat het onderzoek heeft plaatsgevonden is er een nabespreking van de resultaten met de kandidaat.  En de opdrachtgever. Afhankelijk van het resultaat vinden er nog een aantal gesprekken plaats waarin wordt geëvalueerd

Als de onderzoeken zijn afgerond volgt een rapportage met de bevindingen en de conclusie.